دیجی برنج مجموعه بزرگی از کشاورزان زحمتکش استان گلستان است که با بهره گیری از فروش اینترنتی و با هدف تهیه ی برنج ایرانی صددرصد طبیعی و ارگانیک به صورت مستقیم و بدون واسطه در کمترین زمان ممکن و عرضه ی آن بر سر سفره های مصرف کننده گان ، شروع به فعالیت کرد.

این سایت حاصل پروژه درس مبانی کسب و کار آنلاین دانشگاه صنعتی شریف و با راهنمایی های استاد مربوطه آقای حسین شریف می باشد.